Brandsäkerhet hemma

Hem > Brandsäkerhet hemma

Länkar

Kamerabevakning

Läs mer »

Brandsäkerhet hemma

Vill du öka brandsäkerheten hemma eller vill du bara se till att förebygga brand i hemmet? Då finns det många olika produkter och knep som du kan använda dig av. På den här sidan kan du läsa mer om brandsäkerhet hemma, samtidigt som du får tips på allt från brandvarnare till brandskåp och pulverbrandsläckare. Kom ihåg att det är viktigt att du brandsäkrar hemmet oavsett om du bor i villa, lägenhet, flerbostadshus eller radhus.

Brandskåp

Det finns många fördelar med att investera i ett brandskåp. Ett brandskåp är framtaget specifikt för brandfarliga vätskor, men som också kan användas för att skydda mycket viktiga dokument. Skåpen är byggda för att kunna stå emot den kraftiga värme som uppstår i samband med en brand. Skåpen har alltid en certifiering som visar vilken brandklass de tillhör. Om du har mycket vätskor som kan anses vara farliga, exempelvis bensin och E85, bör du ha ett separat skåp för förvaring. Du kan köpa skåp för brandfarliga vätskor hos PK Produkter.

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus skiljer sig en aning från brandsäkerhet i villa eller radhus. Brinner det i din egen bostad måste bostaden utrymmas och branden stängas in. Det gör du genom att stänga lägenhetsdörren innan du tar dig ut. På så sätt minskar du risken för att rök och brand kan sprida sig i trapphuset. Kom ihåg att aldrig använda hissen vid brand och att invänta räddningstjänst om du inte kan ta dig ut på ett säkert sätt. I denna PDF-fil från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läsa på mer om vad du ska tänka på om det brinner i flerbostadshus. 

Brandskydd villa

Oavsett om du bor i lägenhet eller hus bör du alltid se till att ha en brandvarnare hemma. Du bör också ha en pulverbrandsläckare på minst 6 kilo, samt en bra och ordentlig brandfilt. Med hjälp av dessa föremål kan du öka brandsäkerheten i din villa om olyckan skulle vara framme. Andra saker som är viktiga att tänka på är möjligheten att ta sig ut. Om det skulle uppstå en brand i din villa ska alla familjemedlemmar kunna ta sig ut så snabbt och smidigt som möjligt. Det kan till exempel vara genom balkongen, dörrar eller fönster. För utrymning av övervåningar en utrymningsstege vara en livräddande investering. En utrymningsstege kan du fästa på tak eller kanter för att lätt kunna ta dig ner från höga byggnader. Hos Zarges kan du köpa utrymninggsstege

Brandskydd lägenhet

Att brandskydda din lägenhet är mycket viktigt för att du ska kunna känna dig trygg och säker i din bostad. Naturligtvis är det minst lika viktigt att öka brandsäkerheten om du bor i ett hus, fritidshus eller i kollektiv bostad. Till att börja med är det viktigt att du lär dig RVLS-reglerna – rädda, varna, larma och släck! Det är viktigt att du alltid genomför steget i denna ordning om det skulle uppstå en brand. Larma alltid genom att ringa 112 och släck om du tror att du klarar av det. I alla hem bör det dessutom finnas en brandvarnare, en pulversläckare (minst 6 kg) samt en brandfilt.

Vad gör man vid brand?

Om du upptäcker att det brinner är det viktigt att du agerar så snabbt som möjligt. Om branden får möjlighet att sprida sig kan det skapa förödande skador på bostäder och egendom. Vill det sig riktigt illa kan också husdjur och människor skadas och i värsta fall mista livet. När olyckan uppstår och du misstänker brand ska du utgå ifrån RVLS-regeln;

Tips 1 - Rädda

Det första du ska göra om du märker att det brinner är att rädda. Rädda dig själv, andra boende, t.ex. barn och familjemedlemmar, samt husdjur.

Tips 2 - Varna

Nästa steg är att varna andra, t.ex. grannar eller andra personer som kan skadas om branden får möjlighet att sprida sig.

Tips 3 - Larma

När du har räddat och varnat är det dags att ringa 112 och larma. Det bör du göra även om du tror att du kan släcka branden själv.

Tips 4 - Släck

Släck branden! Använd gärna en pulverbrandsläckare och undvik att släcka med vatten om det är elektriska föremål, t.ex. en tv, som brinner.

Vill du jobba med säkerhetsjobb? Då kan du läsa mer tips om hur du kan jobba som exempelvis brandtekniker och vilken utbildning som krävs.