IT-säkerhetsspecialist

Hem > IT-säkerhetsspecialist

Länkar

Kamerabevakning

Läs mer »

Vad gör en IT-säkerhetsspecialist

En IT-säkerhetsspecialist fungerar som digital livvakt åt företag och organisationer. Rollen är bred vilket ger möjligheter till att nischa sig ytterligare. De huvudsakliga arbetsuppgift är att skydda datorsystem, nätverk och information från olika hot. Detta görs genom riskanalyser där sårbarheter i IT-system utvärderas och säkra lösningar sätts upp. Med sin expertis i området har man en viktig roll för att skapa en trygg digital miljö för såväl medarbetare, kunder och företaget i stort. 

Arbetsuppgifter

Typiska arbetsuppgifter som en IT-säkerhetsspecialist har är: 

  • Riskanalys och bedömning: Leta efter och utvärderar sårbarheter i IT-systemen som kan utnyttjas av hackare med hjälp av penetrationstester.
  • Säkerhetslösningar: Sätta upp och underhålla olika skyddssystem, som brandväggar och kryptering, för att stoppa försök till dataintrång.
  • Incidentrespons: Om en attack ändå lyckas undersöker IT-säkerhetsspecialisten hur den gick till, åtgärdar skadan och förhindra liknande attacker i framtiden.
  • Utbildning och medvetenhet: Att informera och utbilda personal om IT-säkerhetsrisker och hur man undviker dem.
  • Uppdateringar: Se till att system och programvara alltid är uppdaterade.

 

Yrken som utbildad säkerhetsspecialist inom IT

Efter en avslutad utbildning till IT-säkerhetsspecialist har du kunskaper och färdigheter som möjliggör flera olika karriärsval och vägar att gå. Några av de vanligaste yrkesrollerna är:

IT-säkerhetsspecialist: Som specialist inom IT har du en bred roll med ansvar för att skydda en organisation från interna och externa hot. Du arbetar med allt från riskanalys och säkerhetslösningar till incidentrespons och utbildning av personal. Genom att samarbeta med andra IT-avdelningar och ledning säkerställer du en säker IT-miljö för ert företag.

IT-säkerhetsanalytiker: Som analytiker inom IT-säkerhet fokuserar du på att analysera data och identifiera mönster som kan indikera säkerhetshot. Du använder sig av avancerade verktyg och tekniker för att spåra och utreda säkerhetsincidenter. I denna roll är det viktigt att du håller dig uppdaterad om de senaste cyberhoten och trenderna för att även kunna ge förslag kring säkerhetsrisker och förbättringsmöjligheter.

IT-säkerhetstekniker: I denna roll ansvarar du för den dagliga driften och underhållet av säkerhetssystem och programvara. Konfiguration, installation och felsökning av nätverk, brandväggar och andra säkerhetskomponenter hör till de vanligaste arbetsuppgifterna. Du hanterar företaget användarkonton och behörigheter samt ger support till användare om säkerhetsrelaterade problem. En viktig del är att dokumentera säkerhetsprocedurer och processer.

Utbildningar

En utbildning till IT-säkerhetsspecialist ger dig specialiserade kunskaper inom virusanalys, incidenthantering och behandling av information. Genom både teoretiska och praktiska moment kommer du efter avslutad utbildning även ha kunskaper inom operativsystemen Linux och Windows samt programmeringsspråket Python. Utbildningen hos IT-Högskolan ges i Göteborg eller Stockholm med möjlighet till hybridundervisning. 

Var med och skydda företag och viktiga samhällsfunktioner från cyberattacker genom att gå en utbildning inom cybersäkerhet. Under 2 år med 30 veckor av LIA får du både teoretiska och praktiska kunskaper som ger god kompetens för att arbeta som säkerhetsansvarig, analytiker eller projektledare inom IT-säkerhet.

Läs till IT-säkerhetsutvecklare hos EC Utbildning i Göteborg eller Halmstad. Denna YH-utbildning ger dig färdigheter och kunskaper för att skapa en tryggare digital miljö för ditt företag med fokus på virtuella och molnbaserade miljöer. Under två år arbetar du både teoretiskt för en djupare förståelse, men också praktiskt där du under LIA-perioder får implementera dina kunskaper i praktiken. 

Till IT-Högskolan

Till SIH

Till EC Utbildning

 

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningar är en typ av eftergymnasial utbildning som är inriktad mot arbetslivet. De är kortare än universitetsutbildningar, oftast två år, och ger dig praktiska kunskaper och färdigheter som är efterfrågade av arbetsgivare. Utbildning till IT-säkerhetsspecialist på YH-nivå är ett bra alternativ för dig som vill ha en snabbare väg till en karriär inom detta område. Du får en bred grund i IT-säkerhet och praktiska erfarenheter genom praktik och projektarbete.

Lön som cybersäkerhetsspecialist

Enligt SCB tjänar en IT-säkerhetsspecialist i genomsnitt 53 900 kr per månad före skatt (2024) och enligt Unionen är snittet mellan 42 000 kr till 65 000 kr beroende på erfarenhet och efterfrågan. Även geografisk plats kan påverka samt specialistkunskaper och certifieringar.