Kamerabevakning

Hem > Kamerabevakning

Länkar

Kamerabevakning

Läs mer »

Kamerabevakning

För att du ska kunna känna dig trygg i och kring din bostad kan du använda dig av kamerabevakning. Att ha övervakningskameror är idag mycket vanligt och något som många privatpersoner använder sig av för att säkra trädgården och bostaden och minska risken för inbrott. Även företag och fastigheter kameraövervakas. Innan du sätter upp en kamera finns det dock några saker som är viktiga att ha i åtanke. Här kan läsa mer om vilka regler som gäller och hur länge du får spara material.

Kameraövervakning regler

Som tidigare nämnt finns det regler för kameraövervakning som privatpersoner måste anpassa sig efter. Förr var det lag på att du behövde anmäla din kameraövervakning till myndigheterna, men idag räcker det med att du upplyser om din övervakning. Det vanligaste är att informera om kameraövervakning med skylt, men du kan också informera med skrift. Du kan bland annat köpa kameraövervakningsskylt på Clas Ohlson och Jula om du vill hitta billiga skyltar som gäller för reglerna.   

Jämför du privatkameraövervakning med övervakning för företag så är privat övervakning undantag för både dataskyddsförordningen GDPR, samt kamerabevakningslagen KBL.

Övervakningskamera hemma regler

Vill du övervaka i din privata bostad behöver du inte ansöka om tillstånd. Du behöver inte heller sätta upp någon skylt i bostaden, eftersom det sker i ditt eget hem. Det som är viktigt att tänka på är att inte kränka integriteten eller övervaka personer i smyg. Gör du detta kan handlingen ses som ett brott, vilket kan innebära böter eller fängelse i upp till två år.

Kameraövervakning egen tomt

Att ha kameraövervakningegen tomt eller kameraövervakning av villa är vanligt förekommande. Gör du det som privatperson behöver du inte anpassa dig efter kameraövervakningslagen eller GDPR. Här är det viktigt att du följer de regler som gäller, t.ex. att du endast får filma för privat bruk och att kameran inte får riktas mot en allmän plats, t.ex. mot en allmän väg, lekplats eller mot grannen. 

Vill du läsa mer om vilka regler som gäller för kamerabevakning, kan du hitta mer information på IMY (Integritetsskyddsmyndigheten). Där kan du bland annat läsa om hur och varför du måste informera om kamerabevakning.  

Vanliga frågor

Får man sätta upp skylt om kameraövervakning?

Ja! Det finns ingen lag som säger att du måste anmäla kameraövervakning till något företag eller myndighet, men därefter mot finns krav på upplysning som du måste efterfölja enligt lag. Krav på upplysning innebär att du ska sätta upp en skylt som visar att kameraövervakning pågår. Detta gäller även om du övervakar din egen privata mark eller trädgård, men är lika viktig för den som vill kameraövervaka sitt företag eller sin fastighet. Du kan läsa mer om detta på Sveriges riksdags hemsida om kamerabevakningslagen

Hur länge sparas kameraövervakning?

I samband med kameraövervakning får det inspelade materialet inte sparas eller lagras hur länge som helst. Använder du dig av kameror för bildinspelning får du inte lagra bilderna och filmerna längre än nödvändigt för det ändamålet du har med din bevakning. Detta kan översättas som att sträva efter så kort lagringstid som möjligt. Du får således inte bara behålla kameraövervakningsmaterial utan någon ordentlig orsak. I butik sparas materialet vanligtvis i 60 dagar.

Får man ha övervakningskamera utomhus?

Ja, som privatperson har du rätt att sätta upp en övervakningskamera i din bostad eller utomhus i din privata trädgård. Det finns dock några regler som du måste anpassa dig efter. Till att börja med får kameran inte vara riktad mot en allmän plats, till exempel en allmän väg eller en gata. Både avsikten och platsen ska vara av privat natur och du får inte övervaka privat i egenskap som företag. 

Andra säkerhetsåtgärder du kan ta till i ditt hem är bland annat olika typer av lås och barnsäkra hemmet. Läs mer och du kan känna dig trygg med att du har ett säkert hem som följer alla lagar och regler samt är inbrottssäkra.