Skydd mot dataintrång

Hem > Skydd mot dataintrång

Länkar

Kamerabevakning

Läs mer »

3 sätt att skydda sig mot dataintrång

Att skydda sig mot dataintrång kräver en kombination av proaktivitet och vaksamhet. Här är tre effektiva strategier du kan implementera för att stärka din cybersäkerhet.

Håll system och programvara uppdaterade

Att installera de senaste uppdateringarna för dina operativsystem, program och appar är en av de enklaste men viktigaste åtgärderna du kan vidta för att skydda dig mot dataintrång. Dessa uppdateringar innehåller ofta korrigeringar för kända säkerhetshål som cyberbrottslingar kan utnyttja för att få åtkomst till din information.

För att underlätta kan du aktivera automatiska uppdateringar för att garantera att du alltid har den senaste versionen installerad. Var dock alltid uppmärksam på varningar och notiser om tillgängliga uppdateringar. Säkerställ att du endast installerar uppdateringar från officiella källor för att undvika skadlig programvara.

Penetrationstest

Ett penetrationstest, även kallat pentest, är en simulerad cyberattack som utförs av experter för att identifiera potentiella sårbarheter i dina system och programvara. Genom att proaktivt testa din IT-miljö kan du upptäcka och åtgärda problem innan de utnyttjas av cyberbrottslingar. Om du kontinuerligt genomför penetrationstester hjälper det dig att stärka din cybersäkerhet och ökar din totala säkerhetsnivå.

Olika sätt att testa

Det finns tre olika sätt att utföra ett penetrationstest på: 

 • White Box: I ett white box-pentest har testaren fullständig insikt och tillgång till systemets uppbyggnad med källkod, design, dokumentation och nätverksarkitektur. Man identifierar potentiella svagheter i mjukvaran och detta sätt användas främst vid utveckling av appar och system för att hitta potentiella sårbarheter. 
 • Grey Box: Här har pentestaren viss tillgång till information om hur systemet fungerar, till exempel användarmanualer, funktionsbeskrivningar eller genom ett användarkonto, men inte kring källkod och nätverksstruktur. Det är ett tidseffektivt sätt att testa då man hoppar över det initiala intrångsförsöket och kan direkt fokusera på att identifiera sårbarheter i systemet. 
 • Black Box: Testaren har ingen information om systemet och simulerar attacken från en extern position, precis som en riktig cyberbrottsling. Detta är ett tidskrävande tillvägagångssätt för ett penetrationstest, men ger en tydlig bild av hela systemets uppbyggnad.


Val av penetrationstest kan bero på organisationens budget och resurser samt komplexitet i systemet. Det är ofta en god idé att använda en kombination av olika testmetoder för att få en fullständig bild av systemets säkerhetsrisker.

Hantering av lösenord

Lösenord är nyckeln till dina online-konton, och det är avgörande att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt. Att använda starka och unika lösenord för varje konto kan avsevärt minska risken för att bli hackad. På samma sätt är det viktigt att se över vilka som har behörighet till olika delar av din verksamhets system och konton. Exempelvis är admin-konton som inte är kopplade till en person sämre utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Bästa praxis för lösenordshantering är: 

 • Skapa starka lösenord med en kombination av stora och små bokstäver, siffror och symboler.
 • Använd inte samma lösenord för flera konton.
 • Överväg att använda en lösenordshanterare för att generera, lagra och hantera dina lösenord på ett säkert sätt.
 • Aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA) för alla dina konton som stöder det.


Tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorautentisering lägger till ett extra lager av säkerhet till dina konton genom att kräva en andra verifieringsmetod, till exempel en kod skickad till din telefon, förutom ditt lösenord. Detta gör det mycket svårare för cyberbrottslingar att få obehörig åtkomst, även om de får tag på ditt lösenord. 

Om ett dataintrång sker

Om du misstänker att du har drabbats av ett dataintrång är det viktigt att agera snabbt och vidta åtgärder för att minimera skadan. Gör följande steg så fort som möjligt:

 • Byt lösenord för alla drabbade konton omedelbart.
 • Då ett dataintrång är olagligt bör du anmäla det till relevanta myndigheter och organisationer. Det gör du genom en polisanmälan till Polisen
 • Övervaka dina konton för misstänksam aktivitet.
 • Vidta åtgärder för att återställa eventuella stulna eller förlorade data.
 • Efter ett dataintrång bör du analyser och göra penetrationstest för att minimera ytterligare attacker.


Kom ihåg att cybersäkerhet är en pågående process och att ha en anställd
IT-säkerhetsspecialist kan vara fördelaktigt. Genom att vara proaktiv, utbildad och vaksam kan du effektivt skydda dig mot dataintrång och säkra din digitala trygghet.